Martijn Priem

“Practice what you preach”

Martijn Priem is docent en onderzoeker bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam en richt zich als ‘ondernemer’ binnen het hoger beroepsonderwijs op vernieuwing van onderwijs. Hij is betrokken bij verschillende initiatieven ter bevordering van ondernemerschap binnen en buiten de hogeschool, waaronder het Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap, De Nederlandse Zaak voor Ondernemers en het nieuwe Fieldlab Entrepreneurial Economy.

Martijn heeft eerder in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen het hbo en mkb en houdt zich op dit moment bezig met een internationale, strategische samenwerking om transdisciplinair ondernemerschap te bevorderen en ondernemerschapsonderwijs in Europa verder te helpen.

Ondernemerschap gaat volgens Martijn al lang niet meer alleen over kennis opdoen van ‘business planning’, ‘management’ en ‘analysis’. Volgens hem draait het steeds meer om proactief en flexibel leren zijn, kritisch en onderzoekend op zoek gaan naar kansen om deze om te zetten in waarde voor zichzelf en voor anderen. De rol van de docent verandert en de uitdagingen van de 21ste eeuw vragen van zowel student als docent om verantwoordelijkheid te nemen, bij te dragen en sturing te geven aan de veranderende wereld, door innovatief en ondernemend te leren handelen.