Ilse Matser

Ilse Matser is lector bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim. Hét centrum voor praktijkgericht onderzoek naar actuele vraagstukken van familiebedrijven. Haar eigen onderzoek richt zich op bedrijfsopvolging en goed bestuur.

Haar onderzoek is gepubliceerd in zowel nationaal als internationale wetenschappelijke tijdschriften en diverse vakbladen. Ilse heeft veel ervaring als (universitair) docent zowel in het reguliere onderwijs als specifieke programma’s voor bedrijfsfamilies. Internationaal is zij actief als voorzitter van het bestuur van het STEP Project, een project dat zich richt op het vraagstuk van ondernemerschap door de generaties heen en waar meer dan twintig universiteiten wereldwijd in participeren.