Bas van den Brenk

Klimaatroute, servicepartner van Essent, adviseert het MKB over energiebesparende maatregelen. Van den Brenk: ‘Het is onze missie om duurzaamheid en klimaatbewust ondernemen voor het MKB toegankelijk te maken.

Tijdens het MKB Ondernemerscongres gaat Bas in op de energiewetgeving en de eisen waar ondernemers aan moeten voldoen in het kader van het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Verder komen de mogelijke energiebesparende maatregelen aan de orde en legt hij uit wat de terugverdientijd van deze maatregelen is en het kostenvoordeel dat ze opleveren’.

Registreer

Bekijk ook de andere sprekers